167710368_556512449082105_924019751088586087_n.jpeg

WEBINARS

STØTTE & LOVGIVNING

arrow png.gif

Under videoerne finder du to PowerPoint-præsentationer fra socialrådgiver Inge Louvs webinarer om "Støtte efter serviceloven" og "Økonomisk støtte til Forældre".

28.10.21

Økonomisk støtte til forældre til børn med handicap - Inge Louv

Når man har et barn med særlige udfordringer, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder.

Særlig svært er det at forstå, hvis nogle forældre er berettiget til f.eks. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, men andre ikke kan få.

Socialrådgiver Inge Louv gennemgår reglerne med særligt fokus på, hvordan kommunen vurderer, om man er omfattet af disse ydelser eller ej.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk

Her er der mere info om rådgivning: https://www.foraeldreraadgivningen.dk/

28.10.21

Økonomisk støtte til forældre til børn med handicap - Inge Louv

Når man har et barn med særlige udfordringer, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder.

Særlig svært er det at forstå, hvis nogle forældre er berettiget til f.eks. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, men andre ikke kan få.

Socialrådgiver Inge Louv gennemgår reglerne med særligt fokus på, hvordan kommunen vurderer, om man er omfattet af disse ydelser eller ej.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk

Her er der mere info om rådgivning: https://www.foraeldreraadgivningen.dk/