top of page

WEBINARS & WORKSHOPS

BESKÆFTIGELSE

Se vores webinarer

HER KAN DU SE OPTAGELSER AF AFHOLDTE WEBINARS

arrow png.gif

16.09.21

Flexjob - Maria Benavente

Webinaret handler om flexjob, hvad det er for en størrelse og om det batter noget. På en time introduceres du kort til begrebet flexjob, dets rammer samt erfaringer fra unge mennesker med et flexjob.

 

Maria Benavente er antropolog og afdelingsleder for Væksthuset i København. Væksthuset hjælper udsatte ledige med at finde et job og samarbejder med jobcentre i hele landet.

Antropolog & afdelingsleder: Maria Benavente

Om fleksjob

17.04.21

GLAD Fagskole - Bedre overgang til beskæftigelse

Bolette Pilegaard Graae & Rikke Petermann Lolk

Hvad kan STU føre til? – overgangen fra STU til beskæftigelse eller videre uddannelse.

Hvordan klæder vi som forældre, skole og kommune STU-eleverne på til at komme hurtigst og bedst muligt videre i job eller uddannelse, når de dimitterer fra STU’en?

 

Det har Glad Fagskole fokus på med projektet ”Min Karriere”, som er støttet med midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Formålet med ”Min Karriere” er at styrke overgangen fra endt STU til job eller uddannelse og lave en model for den gode udslusning. Med udgangspunkt i erfaringerne fra projektet vil projektkonsulent Rikke Petermann Lolk og afdelingschef Bolette Pilegaard Graae fortælle om, hvad man som elev, forældre og STU-udbyder skal være opmærksom på ved udslusning fra STU.

Projektkonsulent: Rikke Petermann Lolk

Afdelingschef: Bolette Pilegaard Graae

Overgang til beskæftigelse

13.04.21

FRA UNG TIL VOKSEN - Maria Brøndum & Linea Wessberg

Overgangen fra STU til beskæftigelse eller videre uddannelse.

På webinaret går Maria og Linea tættere på, hvordan der på Grennessminde samarbejdes med og om de unge, når de overgår fra ung til voksen, mens de er tilknyttet Grennessminde.

 

Vi kigger på overgangen mellem ydelser, samt hvordan de unge hjælpes til at administrere og navigere i egen økonomi. Ligeledes fortæller Maria og Linea om, hvordan Grennessminde arbejder med den unges rettigheder i forhold til at blive myndig og samtidig være afhængig af støtte og vejledning.

 

Vi kigger på det helhedsorienterede samarbejde mellem ung, forældre, myndighed og Grennessminde og hvordan det gode samarbejde kan understøttes i overgangene.

 

Afslutningsvis deles gode erfaringer og hvad man som forældre kan være opmærksom på i overgangene, således at den unge støttes og udvikles mest muligt. Der er selvfølgelig plads til spørgsmål og lidt erfaringsudveksling undervejs.

Hvis du vil vide mere om selve forløbet klik her.

Pædagogisk leder Grennessminde: Maria Brøndum

Socialrådgiver Grennessminde:  Linea Wessberg

Fra ung til voksen

19.03.21

Rehabilitering efter Særligt Tilrettelagt Uddannelse ( STU )

Natasha Baldwin & Ida Anne Kunov - Kruse fra Grennessminde

På webinaret går Natasha  og Ida tættere på hvordan der på Grennessminde arbejdes med overgangen fra STU-forløb videre til Jobcenteret. 

Vi kigger på samarbejdet og overgangen til Jobcenteret og hvad man skal være opmærksom på. Natasha fortæller lidt om indstilling til Rehabiliteringsteamet og hvilken funktion dette har, samt de tilbud som de unge på Grennessminde typisk overgår til.

 

Vi kigger i denne sammenhæng også på, hvor forældrearbejdet kan understøtte dette samarbejde og understøtte den unge i deres ønsker og tanker. Afslutningsvis præsenteres Grennessmindes beskyttet beskæftigelsestilbud jf. SEL § 103 for unge som modtager førtidspension.

Socialrådgiver Grennessminde: Natasha Baldwin

Pædagogisk vejleder Grennessminde:  Ida Anne Kunov - Kruse 

Rehabilitering efter STU

03.02.21

Claus Bergman Hansen - KLAP job

Vi præsentere et pop-up-webinar med vores nye samarbejdspartner KLAP job, som er en organisation under Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

KLAP job har aftaler med alle kommuner, mange virksomheder og organisationer i hele landet. De 14 KLAPjob-konsulenter er inddelt i to store distrikter ‘Østdanmark’ og ‘Vestdanmark’ og de står alle parate til at hjælpe den enkelte i arbejde.

De har skabt over 4.000 job til førtidspensionister og 200 fleksjob – Og de er klar til at skabe endnu flere!

KLAP jobs leder, Claus Bergman Hansen, fortæller om KLAP job og hvordan KLAP job har fået over 4.000 ansat på det ordinære arbejdsmarked. Der er MASSERE af jobs til ressourcesvage mennesker på arbejdsmarkedet!


KLAP job leder: Claus Bergman Hansen

KLAP JOB

MULIGE EMNER TIL KOMMENDE WEBINARS & WORKSHOPS

 

Identitets tyveri / digitalsikkerhed

 

Serviceloven og regler for unge under 18

 

Serviceloven og regler for unge fra 18 og frem

 

Når vi ikke er her mere! Hvordan sikrer man den unge bedst muligt juridisk.

 

 

Når verden ramler! Om det at få sin frygt bekræftet, når ens barn får en diagnose.

 

Fritidslivet - for de, der ikke lige passer ind.

 

Helheden - familien omkring det handikappede barn.

 

Det ligeværdige møde. Set fra sagsbehandlers og bisidders vinkel.

 

Vejen til et værdigt voksenliv - muligheden for en bolig. 

 

Når forældrene slipper den unge - hvad hvis ansvaret ikke løftes!

 

 

 

FORSLAG MODTAGES GERNE

Hvordan kan vi støtte hinanden, som forældre ? 

Med dialog og sparring over Forældrenettets Facebook. 

Med vidensdeling via vores webinars og workshops.

 

Hold øje med hjemmesiden og vores Facebook, hvor vi annoncerer nye webinarer.

VIL I VIDE MERE?

Kontakt Forældrenettet

bottom of page