top of page

WEBINARS & WORKSHOPS

STØTTE & LOVGIVNING

Se vores webinarer

HER KAN DU SE OPTAGELSER AF AFHOLDTE WEBINARS

arrow png.gif

28.10.21

Støtte efter serviceloven - Inge Louv

Når man er voksen med særlige udfordringer eller forældre til en ung over 18 år, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder, og særligt kan det være svært at gå fra børneparagrafferne til reglerne for voksne, når den unge er fyldt 18 år.

Nogle oplever, at de som forældrene kunne få hjælp og støtte, da den unge var under 18 år, men at kommunen nu vurderer, at den unge ikke opfylder betingelserne for f.eks. dækning af merudgifter som voksen. Andre har svært ved at overskue hvilke støttemuligheder, der er for unge og voksne efter serviceloven.
Socialrådgiver Inge Louv taler om reglerne med særligt fokus på, hvordan kommunen vurderer hvilken støtte, den unge kan få.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk

Hos Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan du søge vejledning og rådgivning om kommunens beslutninger: www.dukh.dk

 

På Tilbudsportalen kan du få et overblik over diverse tilbud i hele landet: www.tilbudsportalen.dk

Støtte efter serviceloven

28.10.21

Økonomisk støtte til forældre til børn med handicap - Inge Louv

Når man har et barn med særlige udfordringer, kan det være vanskeligt at navigere i de offentlige støttemuligheder.

Særlig svært er det at forstå, hvis nogle forældre er berettiget til f.eks. dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, men andre ikke kan få.

Socialrådgiver Inge Louv gennemgår reglerne med særligt fokus på, hvordan kommunen vurderer, om man er omfattet af disse ydelser eller ej.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk

Her er der mere info om rådgivning: https://www.foraeldreraadgivningen.dk/

Økonomisk støtte

09.09.21

Inge Louv - Overgangen fra ung til voksen

Overgangen fra barn til voksen er en evig udfordring for såvel familien som kommunen. Selvom kommunerne har procedure for overgangen, oplever vi stadig, at den unge indimellem snubler på vejen frem mod voksenlivet.

Men nu har vi fået nye regler. Folketinget har vedtaget en ændring af serviceloven, så kommunerne fra d. 1.januar 2021 har pligt til at forberede overgangen fra ung til voksen for unge med handicap.

Socialrådgiver Inge Louv gennemgår den nye bestemmelse i servicelovens § 19a og tager en snak om tilrettelæggelse af overgangen – herunder hvem, der skal inddrages og hvordan, ligesom vi drøfter hvordan vi kan tage hånd om de udfordringer, der på trods af gode intentioner, er i lovgivningen.

Læs om Inge her www.ingelouv.dk           

 

Download præsentationen og del viden med andre: Overgang fra ung til voksen

Lovgivning - Fra ung til voksen

26.04.21

Astrid Thomsen - Værgemål

Vi gennemgår forskellen på samtykke, fuldmagt og værgemål, samt hvornår man bruger hvad.

 

Hvad skal der stå, hvem skal den sendes til, hvornår skal den sendes og hvor længe gælder den?

 

Vi taler om formelle krav og lovgivning, samt om typer af værgemål og ansøgning om værgemål. ​

 

Astrid Thomsen er socialrådgiver og vejleder på Waldemarsbo Efterskole.

 

Waldemarsbo Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

Socialrådgiver & vejleder på Waldemarsbo Efterskole: Astrid Thomsen

Værgemål

26.03.21

Bisidderrollen

Lene Mørkholt - Ligeværd

På webinaret fortæller Lene Mørkholt om, hvilken rolle en bisidder har/kan have i forhold til at støtte dig som borger, når du skal til et møde, som for dig måske er svært.

 

Lene fortæller om den procedure vi har i Ligeværd for at få en bisidder, hvordan du skal henvende dig, hvad der skal ske før et møde og efter et møde.

 

Lene Mørkholt er læreruddannet og har været afdelingsleder på en skole i Hvidovre, hvor hun igennem mange år har stået for de særlige indsatser og dermed også haft rigtig mange svære samtaler.

Tidligere afdelingsleder på Hvidovre skole : Lene Mørkholt

Bisidderrollen

MULIGE EMNER TIL KOMMENDE WEBINARS & WORKSHOPS

 

 

Identitets tyveri / digitalsikkerhed

 

Serviceloven og regler for unge under 18

 

Serviceloven og regler for unge fra 18 og frem

 

Når vi ikke er her mere! Hvordan sikrer man den unge bedst muligt juridisk.

 

 

Når verden ramler! Om det at få sin frygt bekræftet, når ens barn får en diagnose.

 

Fritidslivet - for de, der ikke lige passer ind.

 

Helheden - familien omkring det handikappede barn.

 

Det ligeværdige møde. Set fra sagsbehandlers og bisidders vinkel.

 

Vejen til et værdigt voksenliv - muligheden for en bolig. 

 

Når forældrene slipper den unge - hvad hvis ansvaret ikke løftes!

 

 

 

FORSLAG MODTAGES GERNE

Hvordan kan vi støtte hinanden, som forældre ? 

Med dialog og sparring over Forældrenettets Facebook. 

Med vidensdeling via vores webinars og workshops.

 

Hold øje med hjemmesiden og vores Facebook, hvor vi annoncerer nye webinarer.

VIL I VIDE MERE?

Kontakt Forældrenettet

bottom of page