High Fives

Samarbejdspartnere

arrow png.gif
 

Alt er muligt med den rigtige støtte 

SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE

channels4_banner.jpg
logo-hvid-baggrund.png
WE-logo-PNG-200px.png
grennessminde-logo-01.png
logo-trygfonden-rgb-web.jpg
3651.png
unnamed.png
det-endelige-til-FB.jpeg
f6b8c54c-144e-4dd6-a99e-3c5d4a99cd14.jpe
enmillionstemmer.jpeg

Hvem er KLAPjob?

KLAPjob er en beskæftigelsesindsats under foreningen Lev, som laver løntilskudsjob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

 

Hvert år hjælper vi over 600 personer i løntilskudsjob eller fleksjob. Vi har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet og har altid over 200 ledige stillinger, som du kan søge.

 

KLAPjob har lokale jobkonsulenter, som kan fortælle dig mere om dine jobmuligheder og hjælpe dig med at finde det helt rigtige job, hvor der bliver taget hensyn til dine skånebehov.

 

Vil du vide mere om KLAPjob, hvilke ledige stillinger du kan søge eller hvordan du kontakter din lokale jobkonsulent? Så læs mere på vores hjemmeside www.klapjob.dk

Klapjob Logo_med payoff_rgb.jpg

Hvem er GLAD?

Glad Fagskole er en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), hvor unge kan studere på fagene: 

Animation, Køkken, Teater, Film og Medier, Pedel, Håndværker og Dyrepasser. 

Vi lægger vægt på at give vores elever et godt fagligt udgangspunkt, faguddannede lærere og et dynamisk ungdomsmiljø.

 

På Glad Fagskole arbejder vi for at give vores elever troen på, at de har en rolle og en stemme i samfundet. Vi tror på, at de unge gennem uddannelse – og dermed en faglig identitet og stolthed – bliver bedre rustet til at udforske og udfordre det samfund, de er en del af, både på STU og i deres videre forløb. 

Ved at skabe arbejdsfællesskaber, der giver de unge chancen for at kunne byde ind og tage ansvar, oplever de at være vigtige for en proces, et produkt og for deres medstuderende. 

 

Glad Fagskole er en del af Glad Fonden, der arbejder med inklusion af mennesker med handicap igennem uddannelse og beskæftigelse. I Glad tror vi på, at mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre det samfund, vi bor i, rigere, gladere og mere inspirerende. 

Vi beskæftiger mennesker med og uden handicap, og med 320 ansatte og 150 elever er vi blevet en af Danmarks største socialøkonomiske virksomheder. Vi leverer produkter og ydelser inden for medier, teater, zoo-drift, design, køkken og rengøringsservice – af en kvalitet, der kan konkurrere på markedsvilkår. Derudover tilbyder vi jobafklaring og uddannelse af unge med kognitive udfordringer. Glad har afdelinger i København, Aarhus, Esbjerg, Aabenraa, Vejen og Ringsted, og sammen arbejder vi for at skabe et mere rummeligt og mangfoldigt arbejdsmarked.

 

Vil du vide mere om vores virksomhedsområder og vores uddannelsestilbud, kan du besøge Glad Fondens hjemmeside: gladfonden.dk

Glad logo.png