hudson-hintze-vpxeE7s-my4-unsplash.jpg

OM OS

Forældrenettet

arrow png.gif

Hvem er Forældrenettet?

Vi, forældrene til børn, unge og voksne med særlige behov, skal kæmpe hårdt for, at vores børn får samme muligheder for uddannelse, arbejde og bolig som andre i vores samfund.

En opgave, vi alt for ofte står alene med.

 

Et ligeværdigt liv er ikke en selvfølge for alle! 

Med forældrenettet har vi et trygt forum. Her kan vi udveksle erfaringer via Facebook, støtte hinanden, og samtidig få råd og faktuel viden om de regler og muligheder der findes.

Initiativ ved den frivillige organisation Ligeværd.

 

Hvad forstår vi ved unge med særlige behov?

I den frivillige organisation Ligeværd arbejder vi for unge med særlige behov.

Vores unge er bogligt svage, men funktionelt selvhjulpne. De har helt eller delvist haft en almindelige skolegang, i reglen med støttetimer.

De har lavt selvværd og har typisk problemer med at begå sig sammen med jævnaldrende ”almindeligt funktionsdygtige unge”. 

De har yderst få fremtidsmuligheder indenfor boglige fag, og vil som oftest skulle ind under en form for flex-job ordning for at opnå beskæftigelse.

Hvis de bor selvstændigt, er det med en vis udstrækning af kommunalt tilsyn.

 

Hvordan kan vi støtte hinanden,

som forældre?

Med dialog og sparring over Forældrenettets Facebook. 

Med vidensdeling via vores webinars og workshops.

 

Hold øje med kalenderen og meld jer til på vores Facebook, når et emne rammer jeres behov.

 

Temaer vi satser på at kunne tilbyde:

 • Vejen til STU

 • Ressource forløb

 • Flexuddannelse (vejen til Job)

 • Søskende i klemme

 • STU og frem

 • Identitets tyveri / digitalsikkerhed

 • Serviceloven og regler for unge under 18

 • Serviceloven og regler for unge fra 18 og frem

 • Når vi ikke er her mere! Hvordan sikrer man den unge bedst muligt juridisk.

 • Når verden ramler! Om det at få sin frygt bekræftet når ens barn får en diagnose.

 • Fritidslivet – for de, der ikke lige passer ind.

 • Helheden- familien omkring det handikappede barn.

 • Det ligeværdige møde. Set fra sagsbehandlers og bisidders vinkel.

 • Vejen til et værdigt voksenliv –muligheden for en bolig.

 • Når forældrene slipper den unge- hvad hvis ansvaret ikke løftes!