top of page

WEBINARS & WORKSHOPS

UDDANNELSE

Se vores webinarer

HER KAN DU SE OPTAGELSER AF AFHOLDTE WEBINARS

arrow png.gif
Flexuddnnelse hos Glad

10.05.21

Lene Timm - Flexuddannelsen hos GLAD

Siden 2013 har Glad Fonden udviklet og afprøvet erhvervsrettet uddannelsestilbud til unge, der har afsluttet en STU. En ny evaluering dokumenterer, at Flexuddannelsen matcher de unges uddannelsesbehov. Næste skridt er derfor at politikerne gennem lovgivning sikrer uddannelsen på landsplan.

 

Lene Timm er projektleder på flexuddannelsen hos GLAD. GLAD er en erhvervsdrivende fond som tror på, at samarbejde mellem mennesker med og uden handicap kan være et aktiv for samfundet. GLAD startede f.eks. i 1999 verdens første TV-station for og med udviklingshæmmede.

Hvis du vil vide mere om selve forløbet klik her.

Projektleder på flexuddannelsen hos GLAD : Lene Timm

13.04.21

FRA UNG TIL VOKSEN - Maria Brøndum & Linea Wessberg

Overgangen fra STU til beskæftigelse eller videre uddannelse.

På webinaret går Maria og Linea tættere på, hvordan der på Grennessminde samarbejdes med og om de unge, når de overgår fra ung til voksen, mens de er tilknyttet Grennessminde.

 

Vi kigger på overgangen mellem ydelser, samt hvordan de unge hjælpes til at administrere og navigere i egen økonomi. Ligeledes fortæller Maria og Linea om, hvordan Grennessminde arbejder med den unges rettigheder i forhold til at blive myndig og samtidig være afhængig af støtte og vejledning.

 

Vi kigger på det helhedsorienterede samarbejde mellem ung, forældre, myndighed og Grennessminde og hvordan det gode samarbejde kan understøttes i overgangene.

 

Afslutningsvis deles gode erfaringer og hvad man som forældre kan være opmærksom på i overgangene, således at den unge støttes og udvikles mest muligt. Der er selvfølgelig plads til spørgsmål og lidt erfaringsudveksling undervejs.

Hvis du vil vide mere om selve forløbet klik her.

Pædagogisk leder Grennessminde: Maria Brøndum

Socialrådgiver Grennessminde:  Linea Wessberg

Fra ung til voksen

18.03.21

De unge fortæller om GLADs flexuddannelse | Lene Timm

GLADs flexuddannelse er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse for unge, der har afsluttet en STU. Du kan høre mere om flexuddannelse i vores webinar med Lene Timm, som er projektleder på flexuddannelsen hos GLAD. 

 Se GLADs video herunder om Flexuddannelsen og hør de unges erfaringer:

Flexuddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet forsøgsuddannelse for unge mellem 18-30 år, der gerne vil have mere uddannelse efter afsluttet STU. Uddannelsen er for unge, der lever med autisme, ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder, hjerneskader eller andre kognitive handicap. 

 

Der tilbydes uddannelser inden for detail, køkken, grøn service og lager. Flexuddannelsen foregår som virksomhedsforlagt praksislæring, hvor et hold på 7 elever indgår med deres faste faglærer 25 timer om ugen på en virksomhed – heraf 5 timers teoriundervisning. 

 

Ud over den faste faglærer, der er uddannet i branchen, er der til et elevhold tilknyttet en vejleder, der støtter hele vejen rundt om den unge for at få blandt andet transport, det sociale og det helbredsmæssige til at fungere. Det kræver modenhed at blive uddannet gennem deltagelse i en travl hverdag på en virksomhed, så derfor er et af optagelseskravene, at man er fyldt 18 år afgørende. 

 

Uddannelserne er beskrevet med fælles fagområder, kompetencemål og læringsmål med reference til bekendtgørelser og uddannelsesordninger i eksisterende erhvervsuddannelser. Uddannelsesbeskrivelserne danner grundlag for faglærerens samarbejde med virksomheden om elevernes uddannelse og for den løbende vurdering af elevens progression, ligesom de danner grundlag for semesterprøver og den afsluttende eksamen med ekstern censor, som kommer fra en beslægtet erhvervsuddannelse. 

 

Flexuddannelsen foregår i samarbejde med virksomheder (se evt https://www.gladuddannelse.dk/virksomheder-flex/ ) og er i forsøgsperioden støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og medfinansieret af de kommuner, der deltager i forsøgsuddannelsen. 

 

Perspektivet er, at de unge efter afsluttet uddannelse kommer videre i beskæftigelse – fx i fleksjob. Der blev optaget elever på forsøgsuddannelsen i 2018 og 2019, og Aarhus kommune har valgt at finansiere endnu et hold med start 2020. 

 

I videoen her kan du høre hvad forældrene til flexelever synes om Flexuddannelsen.

 

Hvis du vil vide mere om Flexuddannelsen hos GLAD kan du besøge GLADs hjemmeside eller GLADs facebookside.

Flexuddannelse

05.03.21

Fra faglig fordybelse til personlig og social udvikling

Bolette Pilegaard Graae & Tanja K. Benzon MONK fra GLAD

Bolette Pilegaard Graae er afdelingschef for GLAD i Ringsted og Tanja K. Benzon Monk er teamleder og kommunikationsansvarlig for STU-delen af GLAD i København. GLAD er en erhvervsdrivende socialøkonomisk fond som tror på, at samarbejde mellem mennesker med og uden handicap kan være et aktiv for samfundet. GLAD startede i 1999 verdens første TV-station for og med mennesker med særlige behov.

 

På dette webinar vil Bolette og Tanja fortælle om elevens faglige fordybelse i en STU som vejen til personlig og social udvikling.

Afdelingschef for GLAD i Ringsted: Bolette Pilegaard Graae

Teamleder & kommunikationsansvarlig for GLAD STU København: Tanja K. Benzon Monk 

GLAD Fagskole

Faglig fordybelse

18.02.21

Praktisk STU forløb - Ida Anne Kunov Kruse og Maria Brøndum

På webinaret går Ida og Maria tættere på hvordan et praktisk STU - forløb kan se ud på Grennessminde. Hvordan arbejdes der aktivt med de tre overordnede langsigtede mål i STU - uddannelsen: personlige, sociale og faglige kompetencer og hvordan tilrettelægges STU - forløbet undervejs, så det bedst imødekommer den unges ønsker og behov. Vi kigger i denne sammenhæng også på, hvor forældrearbejdet kan understøtte progression og målsætning. Vi skal også omkring afklaring i STU'en, brugen af eksterne praktikker som brancheafklaring og samarbejdet med Jobcenteret.


Ida Anne Kunov-Kruse er pædagogisk vejleder på Grennessminde. Grennessminde tilbyder både STU, afklarings-/ressourceforløb samt §103.


Maria Brøndum er leder for Grennessmindes UngeCenter. Maria varetager bl.a. den overordnede pædagogiske retning i dagligdagen. 

For flere informationer om Grennessminde, se den følgende TV2-udsendelse om deres forløb ved at klikke her.

Pædagogisk vejleder: Ida Anne Kunov-Kruse

Leder for Grennessmindes UngeCenter: Maria Brøndum

Grennessminde STU

Praktisk STU forløb

11.02.21

Astrid Thomsen - FGU og andre uddannelser med støtte

På webinaret gennemgår vi den forberedende grunduddannelse; FGU og de særlige gymnasiale tilbud til unge indenfor autismespektret. Vi taler også om at tage en erhvervsuddannelse (EUD) og hvilke muligheder, der er for støtte under uddannelsen. Vi runder desuden de frie fagskoler og højskoler. Herudover taler vi om forsørgelse; SU, skoleydelse og uddannelseshjælp, og hvornår man kan søge hvad. Til slut kommer vi ind på nogle af de andre støttemuligheder, der er for unge med særlige læringsforudsætninger, herunder støtte i egen bolig jf. Servicelovens § 85.

 

Astrid Thomsen er socialrådgiver og vejleder på Waldemarsbo Efterskole. Waldemarsbo Efterskole er en specialefterskole for unge med særlige læringsforudsætninger.

Skolevejleder: Astrid Thomsen

Waldemarsbo Efterskole

FGU - Faglig grunduddannelse

MULIGE EMNER TIL KOMMENDE WEBINARS & WORKSHOPS

 

Identitets tyveri / digitalsikkerhed

 

Serviceloven og regler for unge under 18

 

Serviceloven og regler for unge fra 18 og frem

 

Når vi ikke er her mere! Hvordan sikrer man den unge bedst muligt juridisk.

 

 

Når verden ramler! Om det at få sin frygt bekræftet, når ens barn får en diagnose.

 

Fritidslivet - for de, der ikke lige passer ind.

 

Helheden - familien omkring det handikappede barn.

 

Det ligeværdige møde. Set fra sagsbehandlers og bisidders vinkel.

 

Vejen til et værdigt voksenliv - muligheden for en bolig. 

 

Når forældrene slipper den unge - hvad hvis ansvaret ikke løftes!

 

 

 

FORSLAG MODTAGES GERNE

Hvordan kan vi støtte hinanden, som forældre ? 

Med dialog og sparring over Forældrenettets Facebook. 

Med vidensdeling via vores webinars og workshops.

 

Hold øje med hjemmesiden og vores Facebook, hvor vi annoncerer nye webinarer.

VIL I VIDE MERE?

Kontakt Forældrenettet

bottom of page